Aktualności

Zmiany prawne po wejściu w życie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r.
dodano: 13.06.2019

ZMIANY PRAWNE PO WEJŚCIU W ŻYCIE USTAWY Z DNIA 21 LUTEGO 2019 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU Z ZAPEWNIENIEM STOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z...

więcej
Zmiany z zakresu prawa pracy
dodano: 12.04.2019

Z początkiem roku 2019 weszło w życie wiele istotnych zmian z zakresu prawa pracy, spośród których do najważniejszych można zaliczyć następujące zmiany: 1. Na mocy ustawy z dnia 10 st...

więcej
Zmiany dotyczące Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
dodano: 15.11.2017

Na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 12 maja 2017 r. poz. 933) z dniem 1 czerwca 2017 r. weszły w życie ...

więcej
Zmiany dotyczące ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
dodano: 20.03.2017

Na podstawie art. 22p ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016, poz. 2032 z późn. zm.) i art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatk...

więcej
Zmiany dotyczące m.in. Kodeksu Pracy, Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Kodeksu Cywilnego
dodano: 30.01.2017

Na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie...

więcej
Zmiany dotyczące Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego
dodano: 21.11.2016

8 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U...

więcej
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
dodano: 13.06.2016

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

więcej
Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
dodano: 13.06.2016

19 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2015, poz. 584 ze zm.) o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzona przez ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 1893).

więcej
Maximillian Schrems vs. Data Protection Commisioner – C-362/14
dodano: 14.01.2016

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 6 października 2015 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt C-362/14 unieważnił decyzję Komisji Europejskiej z 2000 r. (2000/520/WE), na m...

więcej
Zmiany dotyczące umów o pracę na czas określony
dodano: 13.01.2016

Nowe zasady uchwalone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 1220 z 2015 r.), dotyczące umów o pracę na czas ok...

więcej
Zmiany w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
dodano: 04.08.2015

15 maja 2015 r. Sejm jednomyślnie uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niniejsza zmiana była podyktowana koniecznością wdrożenia do polskiego systemu pr...

więcej
Zmiana systemu prawa spadkowego
dodano: 04.08.2015

Sejm uchwalił budzącą powszechne kontrowersje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą zasadnicze zmiany w zakresie ...

więcej