Aktualności

Zmiany w zakresie procedury cywilnej

dodano: 14.10.2014
W dniu 27 października 2014 r. wchodzą w życie zmiany procedury cywilnej wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2014 poz. 1296).
Zmiany w zakresie procedury cywilnej

Zasadnicze zmiany dotyczą zasady jawności w postępowaniu cywilnym (art. 9 kpc), treści protokołu z przebiegu posiedzenia sądowego (art. 158 kpc), formy zawierania ugody sądowej (art. 185, 223 kpc) oraz zasad wygłaszania i sporządzania uzasadnienia wyroków sądowych ze szczególnym uwzględnieniem tego, iż wygłoszenie uzasadnienia może zostać utrwalone za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, a doręczenie wyroku i transkrybowanego uzasadnienia będzie wówczas równoznaczne z doręczeniem wyroku z uzasadnieniem (art. 328-329, 331 kpc). Przepisy dotyczące możliwości otrzymania przez strony z akt sprawy zapisu dźwięku i obrazu posiedzenia, tj. art. 1 pkt 1, pkt 2 lit. e i pkt 14 ustawy zmieniającej wchodzą w życie z dniem 27 marca 2015 r.