Cechy wyróżniające

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców krajowych i zagranicznych

Kancelaria oferuje wszechstronną i wielokierunkową pomoc prawną przedsiębiorcom polskim i zagranicznym prowadzącym działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przy znajomości specyfiki i uwarunkowań lokalnego rynku oraz wymogów prawa polskiego i europejskiego.

Kancelaria współpracuje z przedsiębiorcami z bardzo różnych branż obejmujących produkcję i szeroko pojęte usługi. Bez znaczenia jest rozmiar prowadzonej działalności. Wieloletnie doświadczenie kancelarii w obsłudze prawnej przedsiębiorców wskazuje na to, że prowadzenie we współczesnym świecie działalności gospodarczej bez wsparcia prawnika jest w zasadzie niemożliwe.

Kancelaria uczestniczy w procesie wyboru formy organizacyjnoprawnej dla prowadzonej działalności, a także w postępowaniach rejestrowych oraz postępowaniach zmierzających do dokonania przekształcenia formy prowadzonej działalności. Ponadto, uczestniczy w przygotowywaniu dokumentacji formalnoprawnej i umów, opiniuje i sporządza akty wewnętrzne, regulaminy, polityki, procedury. Uczestniczy również w postępowaniach sądowych z udziałem klienta i zajmuje się egzekucją należności od kontrahentów.

Na życzenie Klienta kancelaria prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z wybranych zagadnień lub dziedzin prawa.

 

Kierowaniem się perspektywą i dobrem klienta

Kancelaria kierując się interesem klienta oferuje konstruktywne, praktyczne, zindywidualizowane do potrzeb klienta i bezpieczne rozwiązania prawne umożliwiające podjęcie odpowiedzialnych decyzji zarówno biznesowych, jak i życiowych. Pomoc prawna świadczona przez kancelarię ma na celu ochronę prawną interesów podmiotów, na których rzecz jest wykonywana.

 

Międzynarodowe doświadczenie i wysoka jakość świadczonych usług

Kancelaria poprzez wieloletnie doświadczenie w obsłudze polskich i zagranicznych przedsiębiorców, jak również zagranicznych klientów indywidualnych zapewnia szerokie postrzegania problemów klienta z uwzględnieniem globalnej różnorodności geograficznej, językowej i narodowościowej. Kancelaria przy świadomości istniejących różnic w kulturze biznesowej i prawnej, dąży do zapewnienia klientom usługi na najwyższym poziomie odpowiadającym jego potrzebom i oczekiwaniom.

 

Elastyczność w działaniu

Kancelaria zapewnia terminową i rzetelną pomoc prawną. Jej prawnicy szybko i sprawnie reagują na potrzeby klienta przy wykorzystaniu innowacyjnych metod działania oraz nowoczesnej infrastruktury technicznej, w jaką wyposażona jest kancelaria. Dyspozycyjność i elastyczność w działaniu przejawia się między innymi w dostępności prawnika kancelarii – osobistej lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, gotowości szybkiego udzielenia niezbędnej pomocy prawnej na życzenie klienta.

 

Obsługa prawna w języku polskim, angielskim i francuskim

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju gospodarczego oraz znaczącą ilość bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku polskim, zapewnienie klientom fachowej pomocy prawnej w językach obcych stało się dziś koniecznością.

Uzyskanie w maju 2004 r. przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej zintensyfikowało stosunki naszego kraju z krajami Unii Europejskiej. Swobodny przepływ kapitałów, usług, handlu i osób urzeczywistnił się. Postępujące otwarcie rynków unijnych zwiększyło obrót prawny z udziałem polskich przedsiębiorców i osób fizycznych. Zdynamizował się także udział kapitału obcego w gospodarkę polską.

Przy świadomości tego stanu rzeczy, kancelaria oferuje pomoc prawną w języku polskim, angielskim i francuskim. Radca prawny Wanda Śniegucka specjalizuje się w angielskim i francuskim języku prawniczym.

Kancelaria na stałe współpracuje z biurem tłumaczeń przysięgłych oferującym ustne i pisemne tłumaczenia zarówno zwykłe jak i przysięgłe.