Doświadczenie i publikacje

Doświadczenie i publikacje
  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo (dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w 2000 r.)
  • absolwentka studiów realizowanych we współpracy Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji pod nazwą "Szkoła Prawa Francuskiego"
  • dyplom prawa francuskiego wydany przez Uniwersytet François Rabelais w Tours we Francji oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego "Szkoła Prawa Francuskiego" (2008 r.)
  • francuski państwowy dyplom magisterskich studiów prawniczych o profilu europejskim (2010 r.) oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego "Francuskie Magisterium Prawa – Prawnik Europejski" (2009 r.)
  • staż w kancelarii adwokackiej Ginestié Magellan Paley-Vincent w Paryżu we Francji w 2009 r.
  • mediator na liście mediatorów Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi
  • współautorka dwujęzycznego wydania polsko – francuskiego "Wzory umów i pism" wydanego w 2011 r. przez Wydawnictwo C.H. BECK w ramach Wielkiego Zbioru Pism czytaj więcej
  • autorka artykułu „Opłata targowa. Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk sejmowy nr 3475)” opublikowanego w 2011 r. przez Finanse Komunalne numer 1-2/2011
  • świadectwo ukończenia 2-semestralnych Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim Wydziale Prawa i Administracji w zakresie ochrony danych osobowych (2018 r.)