Obszary prawa

prawo gospodarcze

Zarówno prywatne jak i publiczne w tym m.in.:

  • prawo spółek handlowych
  • prawo upadłościowe
  • prawo umów handlowych
  • prawo swobody działalności gospodarczej
  • prawo ochrony konkurencji
  • prawo antymonopolowe
  • prawo przekształceń własnościowych
  • prawo własności przemysłowej

prawo cywilne

prawo procesowe

  • rozstrzyganie sporów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, jak również przed sądami arbitrażowymi

alternatywne środki rozstrzygania sporów

prawo pracy

zbiorowe prawo pracy

prawo podatkowe

prawo administracyjne

prawo rodzinne

prawo spadkowe

ochrona danych osobowych

  • postępowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz pomoc w zakresie przygotowywania dokumentacji przetwarzania danych osobowych